Terapija Ġdida Tista' Tdewwem il-Progressjoni tal-Marda ta' Alzheimer

Moleac ħabbar ir-rilaxx tar-riżultati tal-istudju ATHENE, ippubblikat fil-Ġurnal tal-Assoċjazzjoni tad-Direttur Mediku Amerikan (JAMDA).

Trattamenti li jistgħu effettivament inaqqsu l-kors tal-AD ladarba din tkun laħqet l-istadju kliniku, jibqgħu ħtieġa medika importanti mhux sodisfatta. NeuroAiD™II wera li għandu effetti modulatorji fuq l-ipproċessar tal-proteina prekursur tal-amilojde (APP)2 u t-trasformazzjoni tal-proteina tau f'forom fosforilati u aggregati b'mod anormali3, kif ukoll proprjetajiet newro-riġenerattivi u newro-restorattivi4. L-effetti ta' benefiċċju ta' NeuroAiD™II fuq funzjonijiet konjittivi indeboliti diġà ġew murija f'korriment trawmatiku fil-moħħ5.

L-Istudju dwar Terapija tal-marda ta' Alzheimer b'NEuroaid (ATHENE) huwa l-ewwel studju li jevalwa s-sigurtà u l-effikaċja ta' NeuroAiD™II f'pazjenti AD minn ħafif sa moderat stabbli fuq trattamenti sintomatiċi standard.

ATHENE kienet prova randomised double-blind, ikkontrollata bil-plaċebo ta' 6 xhur segwita minn estensjoni open label ta' kura NeuroAiD™II għal 6 xhur oħra. 125 suġġett minn Singapor ġew inklużi fil-prova, li kienet ikkoordinata miċ-Ċentru tat-Tixjiħ tal-Memorja u l-Konjizzjoni, is-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa tal-Università, l-Istitut Nazzjonali tan-Newroxjenza, u l-Isptar San Luqa, Singapor.

• NeuroAiD™II wera sigurtà fit-tul bħala terapija addizzjonali fl-AD mingħajr ebda żieda ta' pazjenti li esperjenzaw jew avvenimenti avversi serji jew avvenimenti avversi.

• Il-bidu bikri ta' NeuroAiD™II ipprovda titjib fit-tul tal-konjizzjoni meta mqabbel mal-plaċebo (grupp li jibda tard) imkejjel mill-ADAS-cog, statistikament sinifikanti wara 9 xhur, u jnaqqas it-tnaqqis maż-żmien.

Ir-riżultati tal-istudju ATHENE jappoġġjaw il-benefiċċju ta' NeuroAiD™II bħala terapija sikura miżjuda mat-trattament standard tal-AD peress li l-istudju ma sab l-ebda evidenza ta' żieda sinifikanti f'avvenimenti avversi bejn MLC901 u plaċebo. Analiżi jissuġġerixxu l-potenzjal ta 'MLC901 biex inaqqas il-progressjoni ta' l-AD li huwa konsistenti ma 'studji prekliniċi u kliniċi ppubblikati qabel, li jagħmilha terapija promettenti għal pazjenti AD. Dawn ir-riżultati jeħtieġu aktar konferma fi studji akbar u itwal.                                                         

Kelma mill-Investigatur Prinċipali

“Il-Marda ta’ Alzheimer hija l-aktar kawża komuni ta’ dimenzja, li tirrappreżenta 60-80% tal-każijiet. Sa l-approvazzjoni reċenti ta 'aducanumab mill-FDA, ma kien hemm l-ebda trattament li jimmodifika l-mard għall-Marda ta' Alzheimer, u t-trattamenti sintomatiċi disponibbli bħalissa jfittxu li jdewmu temporanjament l-aggravar tas-sintomi tad-dimenzja u jtejbu l-kwalità tal-ħajja għal dawk b'Alzheimer u dawk li jieħdu ħsiebhom. Għalhekk, hemm bżonn li l-pazjenti u lil dawk li jieħdu ħsiebhom jiġu offruti aċċess bikri għal dijanjosi u trattamenti ġodda.

Ir-riżultati promettenti tal-istudju ATHENE għandhom jinftiehmu bħala parti mill-bidla tal-pipeline tal-iżvilupp tad-droga tal-Marda ta 'Alzheimer minn terapiji sintomatiċi għal terapiji li jimmodifikaw il-mard. Dan l-istudju u trattamenti potenzjali oħra għandhom jiġu vvalutati b’mod rigoruż minn provi kliniċi mfassla tajjeb.”

Professur Christopher Chen

Direttur, Memory Aging and Cognition Centre, National University Health System u Professur Assoċjat, Dipartiment tal-Farmakoloġija, Yong Loo Lin School of Medicine, Università Nazzjonali ta 'Singapor.

Stampa Friendly, PDF & Email

Aħbarijiet Relatati