Aħbarijiet Ewropej ta 'l-Aħħar Aħħar Aħbarijiet Internazzjonali Aħbarijiet dwar l-Ivvjaġġar tal-Aħħar Aħbarijiet tal-Gvern Aħbarijiet Nies Bini mill-ġdid Responsabbli Spanja Breaking News Turiżmu Aġġornament tad-Destinazzjoni tal-Ivvjaġġar trending Issa WTN

Twissija urġenti mis-Segretarju Ġenerali Onorarju tal-UNWTO Francesco Frangialli

Written by Dmytro Makarov

Kemm l-eks Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Francesco Frangialli kif ukoll Dr Taleb Rifai kellhom biżżejjed.

L-aħħar ittra bil-pinna minn eks Segretarju Ġenerali titkellem dwar qerq, Proċess Stalinista u punt fejn anke l-ġustizzja ssir inġusta.

Stampa Friendly, PDF & Email

Francesco Frangialli, il Segretarju Ġenerali Onorarju tal-UNWTO u eks kap tal-organizzazzjoni wieġeb għal L-ittra ta' Zurab Pololikashvili lill-Istati Membri kollha minn il-gimgha l-ohra.

Francesco Frangialli serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu tan-Nazzjonijiet Uniti mill-1997 sal-2009 u jgħodd bħala wieħed mill-aktar nies rispettati fl-industrija globali tal-ivvjaġġar u t-turiżmu.

Il-kisbiet ewlenin ta’ Frangialli bħala segretarju ġenerali kienu jinkludu “il-ħolqien ta’ sistema aċċettata universalment biex jitkejjel l-impatt fuq it-turiżmu fuq l-ekonomiji nazzjonali u l-adozzjoni tal-Kodiċi Globali ta’ Etika għat-Turiżmu biex jinkoraġġixxi turiżmu responsabbli u sostenibbli.

Dan il-ksur ta’ dan il-kodiċi ta’ etika huwa l-punt ta’ attivazzjoni għall-eks kap tal-UNWTO biex jitkellem bil-qawwa f’sensiela ta’ ittri miftuħa kontra l-mexxej attwali tal-organizzazzjoni.

Is-Sur Francesco Frangialli jgħid lil Zurab Pololikashvili fit-tweġiba tiegħu għall-ittra miftuħa:

 Għeżież Rappreżentanti tal-Istati Membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu,

Qed niktiblek fil-kapaċità tiegħi ta' eks Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu. Għal dawk li mhumiex familjari maż-żminijiet preistoriċi, kont Deputat Segretarju Ġenerali mill-1990 sal-1996, Segretarju Ġenerali ad interim fl-1996-1997, u Segretarju Ġenerali mill-1998 sal-2009. Matul il-perjodu 2001-2003, wassalt il-konverżjoni tal-Istituzzjoni tagħna f’aġenzija speċjalizzata tan-Nazzjonijiet Uniti. 

Il-fatt li kont inkarigat mis-Segretarjat jimponi, mil-lat tiegħi, xi awto-trażżin, speċjalment fi żmien meta l-Organizzazzjoni hija impenjata fi proċess elettorali biex tinnomina s-Segretarju Ġenerali tagħha għall-erba’ snin li ġejjin. Huwa għalhekk li, minkejja l-fatt li naqsam ħafna mill-ideat espressi f’dan it-test, ma ffirmajtx l-ittra miftuħa li bagħtulek grupp ta’ uffiċjali formali ta’ livell għoli. 

Iżda l-ittra riċenti ċċirkolata bi tweġiba lill-Membri mis-Segretarju Ġenerali attwali u l-akkużi żbaljati li fiha jġiegħli nirreaġixxi pubblikament fuq żewġ punti. 

L-ewwel nett, jekk timmira għall-perjodu meta kont inkarigat, ma nistax naċċetta l-istqarrija li “saru irregolaritajiet u ħafna Stati Membri importanti rtiraw, sitwazzjoni li l-Organizzazzjoni ilha tipprova tirrimedja minn dak iż-żmien”. 

Meta tirreferi għal "irregolaritajiet", wieħed ma jistax jibqa vag. Kull irregolarità għandha tiġi identifikata. Irid jingħad meta seħħ, min kien responsabbli għaliha, u liema pajjiż telaq bħala konsegwenza.

Huwa eżattament dak li jissejjaħ proċess Stalinist

Meta kont Segretarju Ġenerali, ebda pajjiż importanti ma ħalla l-Organizzazzjoni. 

Meta ngħaqadt mad-WTO bħala Viċi Segretarju Ġenerali żagħżugħ għal Antonio Enriquez Savignac, l-Organizzazzjoni kienet f'diżordni totali. Ħafna pajjiżi fl-Amerika Ċentrali, bħall-Kosta Rika u l-Ħonduras, u fl-Asja-Paċifiku, bħall-Filippini, it-Tajlandja, il-Malasja, u l-Awstralja, kienu telqu; l-Istati Uniti kellhom isegwu malajr. Mal-predeċessur tiegħi, u, aktar tard, fil-kmand jien stess, irnexxielna nreġġgħu lura dik it-tendenza. 

Meta tlaqt mill-UNWTO fl-2009, l-Istituzzjoni kellha 150 Membru. Il-pajjiżi Ażjatiċi kollha li kienu telqu qabel reġgħu ingħaqdu, u ġew oħrajn ġodda f'din il-parti tad-dinja, li hija vitali għall-industrija tat-turiżmu. Pajjiżi importanti bħall-Arabja Sawdija, il-Kroazja, is-Serbja, l-Ukrajna, il-Każakstan, u l-Afrika t’Isfel, u ħafna oħrajn, kienu ssieħbu. Il-Latvja, il-Litwanja, ir-Renju Unit, in-Norveġja, l-Awstralja u l-Kanada kienu Membri.

Kont irċevejt ittra mill-gvern ta’ New Zealand fejn tesprimi l-intenzjoni tiegħu li tingħaqad. Is-Segretarju tal-Kummerċ tal-Istati Uniti kien irrakkomanda l-istess mossa lill-President tiegħu. Meta naqra l-ittra tas-Segretarju Ġenerali, nieħu pjaċir nitgħallem li l-maniġment preżenti qed jaħdem biex "jirrimedja" n-nuqqas ta' xi pajjiżi ewlenin. Ninnota li ilha tmexxi erba’ snin u li m’hemm l-ebda riżultat. 

Bis-saħħa tal-kontribuzzjonijiet li ġejjin minn dawn il-pajjiżi "sinjuri", iżda wkoll għal ġestjoni bir-reqqa ta' reviżjoni, u limitazzjoni stretta tal-ispejjeż tal-persunal, li ntilfet mill-vista, l-UNWTO gawdiet fiż-żmien meta tlaqt, minn surplus finanzjarju sostanzjali, li ppermettiet biex jiffinanzja programm għani u diversifikat ta' attivitajiet għall-perjodu baġitarju li ġej 2010-2011. Jekk "defiċit finanzjarju sever” ilha teżisti jew teżisti llum, ma tmurx minn dan il-perjodu ta’ żmien. 

It-tieni nett, ma nistax naqbel mas-suppożizzjoni li, peress li ġiet approvata mill-Kunsill, il-proċedura tan-nomina ta’ kandidat għall-kariga ta’ Segretarju Ġenerali ġiet deċiża u implimentata b’mod korrett, trasparenti u demokratiku. Ma kien xejn tat-tip. 

Flimkien mas-suċċessur tiegħi bħala Segretarju Ġenerali, Dr Taleb Rifai, u mingħajr ma indħil bl-ebda mod fl-għażla li għandha ssir, wissijna fi żmien debitu dwar ir-riskju involut mill-iskeda ta’ żmien proposta mis-Segretarju Ġenerali-kandidat u aċċettata mis-Segretarju Ġenerali. il-Kunsill Eżekuttiv fil-112-il sessjoni tiegħu fi Tbilisi. Li kieku leħinna nstemgħu, id-dubju li issa jolqot il-leġittimità tal-proċess elettorali kollu ma kienx jeżisti. 

Il-laqgħa fil-pajjiż ta' oriġini tal-karigatur fil-mument meta ħafna membri tal-Kunsill ma setgħux jivvjaġġaw minħabba l-pandemija u meta ħafna minnhom kienu rappreżentati mill-ambaxxati tagħhom fil-Ġeorġja, introduċa biċ-ċar preġudizzju. 

Il-Kunsill approva skeda li tagħmilha impossibbli għall-kandidati potenzjali li jiddikjaraw lilhom infushom, li jiksbu appoġġ mill-gvernijiet tagħhom, li jelaboraw u jiċċirkolaw il-programm tagħhom, u li jagħmlu kampanja b'mod normali. Dan ir-restrizzjoni ta' żmien totalment mhux ġustifikata, flimkien mal-kundizzjonijiet sanitarji prevalenti u l-perjodu tal-aħħar tas-sena, żammew lill-kandidati possibbli li jagħmlu żjarat fil-pajjiżi li jivvutaw. Li l-elezzjoni ssir f’Madrid kien qed jiffavorixxi wkoll lis-Segretarju Ġenerali li spiċċa, bħala eks ambaxxatur fi Spanja. Dan kollu magħqud ta lill-incumbent vantaġġ kompetittiv inġust fuq kompetituri possibbli. 

L-iskuża tal-medda ta’ żmien ridiculously qasir bejn iż-żewġ sessjonijiet tal-Kunsill kien li jsir il-113-il sessjoni f’Madrid flimkien mal-fiera importanti tat-turiżmu fi Spanja, il-FITUR. Dan kien sempliċement jaħbi l-verità lill-Membri, peress li kien ċar mill-bidu nett li, minħabba l-pandemija, il-FITUR ma kinitx se ssir kif ippjanat f’Jannar. Kif irrimarkat fl-ittra li ffirmajt flimkien ma’ Taleb Rifai, l-ambjent sanitarju iebes messu wassal għas-soluzzjoni opposta: li s-sessjoni tal-Kunsill issir tard kemm jista’ jkun, fir-rebbiegħa bħas-soltu, jew saħansitra fil-bidu tal-Assemblea Ġenerali.

F'ċirkostanzi bħal dawn, l-avvanz tad-data kien biss qerq. 

Is-Segretarju Ġenerali li joħroġ fl-ittra tiegħu qed jargumenta li l-proċedura segwita kienet strettament legali, u kienet qed taqa’”fi ħdan il-kompetenza tal-Kunsill Eżekuttiv innifsu".

Dan huwa perfettament korrett. Iżda l-legalità mhix biżżejjed. Fil-manipulazzjoni tal-proċess, tista 'tkun kemm legali kif ukoll immorali.

Il-proċedura elettorali tista' tkun formalment skont l-Istatuti, iżda fl-istess ħin inġusta u inugwali. Fl-aħħar mill-aħħar, mhux etiku.

Kif kiteb Sofokle:

"Hemm punt li lil hinn minnu anke l-ġustizzja ssir inġusta". 

Nittama li l-Assemblea Ġenerali, fil-kapaċità tagħha tal-“organu suprem” tal-UNWTO, se tagħmel dak li hu meħtieġ biex tiżgura elezzjoni ġusta f’Madrid u ritorn għal ġestjoni tajba tal-Organizzazzjoni. 

Nawgura lilkom ilkoll waqfa produttiva u pjaċevoli fi Spanja.
Novembru 22nd, 2021

Francesco Frangialli 

Segretarju Ġenerali Onorarju tal-UNWTO 

Stampa Friendly, PDF & Email

Dwar l-Awtur

Dmytro Makarov

Kumment