Bord tat-Turiżmu Afrikan Aħbarijiet dwar l-Assoċjazzjonijiet Aħħar Aħbarijiet Internazzjonali Aħbarijiet dwar l-Ivvjaġġar tal-Aħħar Aħbarijiet tal-Gvern Aħbarijiet Nies Spanja Breaking News Turiżmu Aġġornament tad-Destinazzjoni tal-Ivvjaġġar Aħbarijiet tal-Wajer tal-Ivvjaġġar trending Issa WTN

Ittra l-ġdida tal-UNWTO lill-Istati Membri tagħha: Ksur tal-Istandards ta' Kondotta

Is-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Zurab Pololikashvili għadu kif deher mal-Ambaxxatur tal-Możambik f'Madrid

Fi tweġiba għar-rapport mill-uffiċjal tal-etika tal-UNWTO u l-ittra miftuħa minn eks uffiċjali ta' livell għoli tal-UNWTO, Zurab Pololikashvili malajr bagħat ittra lill-Istati Membri kollha tal-UNWTO. Huwa ħejja wkoll addendum biex jiċċara r-rapport tal-HR li jirrifletti dwar ir-rimarki kritiċi tal-Uffiċjal tal-Etika tal-UNWTO.
Jidher li hu attentat iddisprat biex isalva l-pożizzjoni tiegħu, filwaqt li jagħmel akkużi foloz lill-eks uffiċjali ta’ livell għoli tal-UNWTO.

Stampa Friendly, PDF & Email

Bżonnijiet iddisprati jwasslu għal atti ddisprati għas-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Zurab Pololikashvili

Din hija l-ewwel darba li s-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Zurab Pololikashvili irreaġixxa jew wieġeb għal eTurboNews artikolu.

Ir-rispons tiegħu madankollu ma marritx lill-editur, iżda lill-Istati Membri kollha tal-UNWTO. Ittra tiegħu b'an addendum intbagħat nhar il-Ġimgħa, ftit jiem biss qabel vot sigriet kontroversjali maħsub biex jerġa’ jeleġġi lil Pololikashvili għal mandat ieħor bħala Segretarju Ġenerali tal-UNWTO. Il-vot huwa skedat għat-3 ta’ Diċembru waqt l-Assemblea Ġenerali li jmiss tal-UNWTO f’Madrid.

Is-Segretarju Ġenerali kien qed “jipprova jiċċara” ir-rimarki kritiċi li saru mill-Uffiċjal tal-Etika tal-UNWTO fir-rapport lill-Assemblea Ġenerali tal-UNWTO u l-ittra miftuħa mibgħuta minn eks uffiċjali ta’ livell għoli tal-UNWTO dwar ir-rapport tal-Uffiċjali tal-Etika dwar il-kultura u l-prattiki tal-ġestjoni f’ UNWTO.

Dan kien segwit mill-inizjattiva meħuda mill-Kosta Rika biex titlob votazzjoni sigrieta għas-smigħ ta’ konferma tal-UNWTO li jmiss għall-ħatra mill-ġdid tas-Segretarju Ġenerali.

Zurab Pololikashvili jidher ċar li huwa mhedded li ma jistax jassigura t-tieni mandat tiegħu bħala Segretarju Ġenerali tal-UNWTO.

Storja Reċenti u Referenzi:

Fl-ittra tiegħu, Pololikashvili jikteb li taħt il-mandat tal-eks rappreżentanti tal-UNWTO, saru irregolaritajiet.

Madankollu, fl-ebda wieħed mir-rapporti tal-awditjar annwali mħejjija mill-awdituri mill-Istati Membri tal-UNWTO ma kienet irrappurtata xi irregolaritajiet.

Ir-referenza tiegħu fl-ittra riċenti lill-istati membri hija akkuża falza lejn eks management u staff, u simbolika tal-mod kif Zurab ilu jakkuża lil eks management u staff mill-mument li ħa l-kariga.

Dan ħoloq atmosfera ħażina ħafna fl-organizzazzjoni u beda kultura ta' fastidju u intimidazzjoni ta' ħafna membri tal-persunal (ex) tajbin.

L-Istituzzjonalizzar ta' Korruzzjoni u Manipulazzjoni

Minn Zurab Pololikashvili ħa l-kariga, l-UNWTO ilha tagħmel ħafna tentattivi biex istituzzjonalizza l-korruzzjoni u l-manipulazzjoni, taparsi li l-proċeduri interni kollha huma segwiti eżattament, eż. bi proċessi ta' reklutaġġ u akkwist. Madankollu, fir-realtà, Pololikashvili żgura li l-kumitati ta' reklutaġġ u akkwist fl-UNWTO kienu komposti biss mill-ħbieb tajbin tiegħu, li kienu jieħdu kwalunkwe deċiżjoni li jrid.

L-istabbiliment ta’ pożizzjoni ta’ sorveljanza interna bil-ħatra ta’ uffiċjal intern tal-etika kien imfassal b’mod ċar biex ikollu aktar kontroll fuq l-ilmenti magħmula mill-membri tal-persunal.

Kienet iddisinjata wkoll biex jintimida lill-membri tal-persunal li riedu jirrappurtaw kwistjonijiet.

Taħt il-maniġment preċedenti, kien hemm uffiċjal estern tal-etika li kellu pożizzjoni ferm aktar newtrali u indipendenti.

Matul l-ewwel xhur fil-kariga, Pololikashvili biddel il-proċess għal pożizzjoni ta 'etika interna.

Huwa ħass li permezz ta’ uffiċjal tal-etika intern ikun aktar faċli li tagħmel pressjoni biex tirtira l-ilmenti meta jkun meħtieġ.

Mhedded mir-rapport tal-uffiċjal tal-etika u l-ittra miftuħa mill-eks uffiċjali ta' livell għoli tal-UNWTO, Pololikashvili malajr bagħat ittra lill-Istati Membri kollha tal-UNWTO u ħejja addendum għar-rapport tal-HR li jirrifletti dwar ir-rimarki kritiċi tal-Uffiċjal tal-Etika tal-UNWTO.

F'tentattiv iddisprat biex isalva l-pożizzjoni tiegħu, huwa żied akkużi foloz lill-eks uffiċjali ta' livell għoli tal-UNWTO.

L-ittra mis-Segretarju Ġenerali u l-addendum ntlaqgħu b’sorpriża kbira mill-ministri tat-turiżmu fil-pajjiżi membri tal-UNWTO.

Anki qabel ma tippubblika l-ittra, eTurboNews irċieva feedback minn ministri u uffiċjali ewlenin fis-settur tat-turiżmu, li esprimew tħassib u imbarazzament dwar ir-reazzjoni ta' Pololikashvili.

Huwa imbarazzanti li Pololikashvili jakkuża lil eks uffiċjali ta' livell għoli tal-UNWTO, inklużi żewġ segretarji ġenerali preċedenti li kisru l-istandards ta' kondotta għall-impjegati taċ-ċivil internazzjonali meta jkunu qed iqajmu tħassib serju dwar il-kultura u l-prattiki tal-ġestjoni fi ħdan l-UNWTO. 

Jaħseb li l-kritika mhix permessa fin-NU?

Fil-perċezzjoni ta 'Polokashvili, il-lealtà tidher li hija l-istess bħall-eliminazzjoni tal-kritika. Hija proprju din l-attitudni u dan l-istil ta’ ġestjoni intimidanti li jmorru kontra kwalunkwe valuri tan-NU.

Zurab Pololikashvili ħejja din l-ittra u addendum għar-rapport tal-HR, iżda l-addendum huwa mimli informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja fl-aħħar għaxar snin.

Ma tat l-ebda dubji fuq it-tħassib imqajjem mill-uffiċjal tal-etika. Fil-fatt, dan it-tip ta’ rispons juri biċ-ċar għaliex l-uffiċjal tal-etika għamlet ir-rimarki kritiċi tagħha u l-eks uffiċjali ta’ livell għoli ddeċidew li jibagħtu l-ittra miftuħa tagħhom.

Pololikashvili jieħu kreditu talli dawwar il-karta tal-bilanċ tal-UNWTO minn negattiv għal pożittiv. Madankollu, ħalla barra l-fatt li l-Għarabja Sawdija ħallset lill-UNWTO 5 Miljuni Dollari għall-istabbiliment ta 'ċentru reġjonali tal-UNWTO f'Riyadh. Dan 5 miljun Dollaru huwa minbarra l-għali u l-operat taċ-ċentru.

Il-fatt li l-Uffiċjal tal-Etika jinkludi rimarki daqshekk allarmanti u kritiċi fir-rapport lill-Assemblea Ġenerali u li tant eks Uffiċjali ta’ livell għoli tal-UNWTO jieħdu l-inizjattiva u kitbu ittra miftuħa indirizzata lill-istati membri juri biċ-ċar li hemm xi ħaġa ħażina serjament f’ UNWTO.

Id-dikjarazzjoni ta’ Pololikashvili li eks uffiċjali tal-UNWTO qed jaffettwaw l-għaqda u s-solidarjetà tal-UNWTO hija assurda. Jaf li hu stess minn mindu ħa l-kariga kien responsabbli biex l-għaqda u s-solidarjetà tal-Organizzazzjoni tinqered minn tant kunflitti u kontroversji li beda.

L-uffiċjal tal-etika u l-eks uffiċjali tal-UNWTO jeħtieġ li jiġu mfaħħra talli ħadu l-azzjoni li kixef lil Zurab.

Ma tistax tieħu idea ċara ta' liema spjegazzjoni qed jipprova jagħti fl-ittra riċenti tiegħu lill-istati membri.

Taqra biss storbju, akkużi foloz, u xi għajjat, reazzjoni li ma tixraqx għal Segretarju Ġenerali ta’ Aġenzija tan-NU.

Interferenza UNWTO fil-Proċess Elettorali li jmiss

Is-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Zurab Pololikashvili għadu kif deher mal-Ambaxxatur tal-Możambik f'Madrid

Filwaqt li qed jiżdiedu d-dubji dwar il-konferma tat-tieni mandat ta’ Pololikashvili bħala Segretarju Ġenerali tal-UNWTO, eTurboNews tgħallem li xi uffiċjali tal-UNWTO qed jikkollaboraw b'mod attiv ma' Pololikashvili biex jikkuntattjaw lill-istati membri. Jippruvaw jagħmlu pressjoni fuq id-delegati jew jagħmlu ftehimiet biex jiżguraw voti favur il-ħatra mill-ġdid ta’ Pololikashvili.

Jekk xi ħaġa tmur kontra l-kodiċi ta’ kondotta għall-ħaddiema taċ-ċivil internazzjonali, hija din l-indħil f’din il-proċedura elettorali tan-NU. Il-persunal tal-UNWTO jeħtieġ li jibqa' imparzjali f'kull ħin, speċjalment fejn jidħlu l-elezzjonijiet.

Ġie espress ukoll tħassib li Pololikashvili qed jipprova attivament jiffaċilita ftehimiet li l-istati membri li ma jistgħux jibagħtu rappreżentanti fl-Assemblea Ġenerali f'Madrid se jippermettu membri oħra li huma qrib Pololikashvili biex jivvutaw f'isimhom.

Il-ġimagħtejn li ġejjin se jkunu kruċjali għall-futur tal-UNWTO u l-gwida tant meħtieġa din l-organizzazzjoni għandha tagħti lill-proċess ta’ rkupru tat-turiżmu dinji.

Huwa essenzjali li l-istati membri jibqgħu attenti u infurmati bis-sħiħ dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu u l-proċessi tal-votazzjoni li jkunu għaddejjin fl-Assemblea Ġenerali li jmiss. Dan huwa l-uniku mod kif jista' jiġi żgurat li l-Assemblea Ġenerali se tibda l-proċess biex terġa' tibni UNWTO aktar b'saħħitha.
Dan ikun fl-interess tal-istati membri kollha tal-UNWTO u tal-ħafna organizzazzjonijiet, intraprendituri, u impjegati li jaħdmu mal-UNWTO fis-settur tal-ivvjaġġar u t-turiżmu.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO għandu jservi ugwalment lill-istati membri kollha, mhux biss dawk li s-Segretarju Ġenerali jiddependi fuqhom biex jerġgħu jiġu elett.

Kummenti mill-ministri:

Inkompetenza u nuqqas ta 'promozzjoni ta' kwalità f'isem l-industrija fl-iktar mument ta 'sfida fl-istorja tagħna. Zurab kien vendikattiv u skorteż mal-individwi u l-organizzazzjonijiet li jqis li ma jappoġġjawx il-politiki u l-programmi tiegħu fil-proċess li jaljena sħab li ilhom għal żmien twil u b'hekk idgħajjef l-UNWTO. Huwa inartikulat matt u anke indolent! L-UNWTO ħaqqha aħjar!!

L-ittra tiegħu tikkonferma l-fehma tiegħu ta 'organizzazzjoni magħluqa mhux kontrollabbli barra. Kien mistenni li għandu jirreaġixxi.

Ma jissemma xejn fl-ittra tiegħu dwar ir-rapport tal-uffiċjal tal-etika li huwa prinċipalment dak li tirreferi għalih l-ittra miftuħa u huwa dokument pubbliku. Ebda ġustifikazzjoni għaliex żamm id-data għall-kunsill eżekuttiv f’Jannar meta l-FITUR tmexxiet minn Jannar għal Mejju. 

Huwa konxju ħafna dwar il-grad ta 'manipulazzjoni ddisinjat biss biex ipoġġih għall-konferma tiegħu.

L-ittra tiegħu hija intimidazzjoni għall-kritiċi u stati membri oħra li jridu jisfidah.

Huwa diżastru u falliment!

Qed juża din il-pjattaforma biex jipprepara lilu nnifsu biex ikun il-Prim Ministru ta’ pajjiżu, il-Ġeorġja.

Għaliex ħatar CFO mill-Ġeorġja, li influwenza diretta fuq l-affarijiet finanzjarji tal-UNWTO billi jġib lil xi ħadd minn pajjiżu?

Jmur f’kontej żgħar jipprova jagħtihom token ta’ favuri jew tixħimhom sabiex ikunu jistgħu jivvutawlu.

Din id-darba jrid jitneħħa inkella l-maġġoranza tal-istati membri se jiksbu ftehim mhux maħdum għall-kontej tagħhom.

Jista' jkun hemm irtirar tal-massa ta' membri serji. L-UNWTO tista' ssir aġenzija oħra ineffettiva u inutli tan-NU, jekk tiġi kkonfermata u tkompli.

Kap tal-UNWTO
Is-Segretarju Ġenerali tal-UNWTO Zurab Pololikashvili

L-ittra ta' Zurab Pololikashvili msemmija f'dan l-artikolu:

Madrid, 19 ta’ Novembru 2021
 
Għeżież Stati Membri,

Nittama li l-komunikazzjoni tiegħi ssibkom tajjeb. Għandi l-unur li nindirizzak sabiex ninfurmak li ninsab imnikket ħafna bil-komunikazzjonijiet riċenti li saru minn eks membri tal-persunal tal-UNWTO ippubblikati fuq ċerti mezzi ta' komunikazzjoni. Fi żmien meta s-settur tat-turiżmu kollu qed jissielet mal-konsegwenzi devastanti tal-pandemija u l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu qed issejjaħ għall-għaqda u s-solidarjetà, il-ħidma tagħha qed tiġi mfixkla kontinwament minn sensiela ta’ akkużi infondati minn eks staff anzjan tal-UNWTO.

Sfortunatament, dawn il-pubblikazzjonijiet li saru permezz ta' ittri pubbliċi u fuq youtube.com[1] jimminaw it-trasparenza u l-kredibilità tal-Organizzazzjoni, li bħalissa qed taħdem ħafna fuq it-tħejjija tal-Assemblea Ġenerali li ġejja f'Madrid. Huma jaffettwaw ukoll lill-Istati Membri tal-UNWTO li jridu jaraw lill-Organizzazzjoni b'saħħitha u magħquda, u jqiegħdu fid-dubju l-leġittimità tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Korpi Governattivi tagħha. Din hija r-raġuni għaliex ma nistax nibqa' sieket aktar u nħossni obbligat li nwieġeb.

Ksur tal-istandards ta' kondotta tas-servizz ċivili internazzjonali
L-akkużi li saru mill-ex persunal tal-UNWTO huma skoraġġanti u allarmanti, b'mod partikolari, meta wieħed iqis li, wara li serva għall-Organizzazzjoni għal snin sħaħ, huma, aħjar minn ħaddieħor, għandhom jipproteġu u jiddefendu l-immaġni u l-integrità tagħha. Mal-formalizzazzjoni tar-relazzjonijiet kuntrattwali mal-UNWTO, kwalunkwe membru tal-persunal, inkluż jien, wiegħed li ma jindaħalx bla bżonn fl-affarijiet tal-Organizzazzjoni u dawk tal-Korpi Governattivi tagħha matul il-mandat tiegħu/tagħha u wara t-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg. Sfortunatament, fil-bini għall-Assemblea Ġenerali tagħna din il-wegħda tkisser, mhux darba biss, iżda f'diversi okkażjonijiet. Niddeplora li attakki bħal dawn m'huma xejn ħlief tentattiv sostnut biex timmanipula u tfixkel il-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Organizzazzjoni, kif stabbilit fl-Istatuti tagħha. Huwa iktar inkwetanti meta matul il-mandat tal-eks rappreżentanti tal-UNWTO, firmatarji ta’ ittra miftuħa, saru irregolaritajiet u bosta Stati Membri importanti rtiraw, sitwazzjoni li l-Organizzazzjoni ilha tipprova tirrimedja minn dak iż-żmien.

Injora s-sovranità tal-Korpi Governattivi

Il-proċedura elettorali u l-iskeda taż-żmien għan-nomina mill-Kunsill Eżekuttiv ta’ kandidat li għandu jiġi ppreżentat lill-Assemblea Ġenerali jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kunsill Eżekuttiv innifsu. Din il-proċedura u l-iskeda, adottati mill-Kunsill Eżekuttiv fil-112-il sessjoni tiegħu, kif ukoll id-data u l-post tal-113-il sessjoni, ġew segwiti b’mod strett u mħares bis-sħiħ mis-Segretarjat, inkluż ir-riċevuta, il-ftuħ u r-reviżjoni tal-applikazzjonijiet, proċedura li saret f'kooperazzjoni mill-qrib mar-Rappreżentant tal-Presidenza tal-113-il sessjoni tal-Kunsill Eżekuttiv.
Sakra permezz tal-midja

Barra minn hekk, l-UNWTO għandha rekord ta' azzjonijiet legali mibdija kontra l-mezz tal-midja magħżul għall-użu illegali u mhux awtorizzat ta' sinjali UNWTO (2017), reġistrazzjonijiet mhux awtorizzati u pubblikazzjoni tas-sessjonijiet tal-Korpi Governattivi tal-UNWTO (2017-2018); u malafama kontra l-membri tal-persunal tal-Organizzazzjoni li ma għandhomx funzjonijiet uffiċjali pubbliċi (2019).

F'dan l-istadju jien fid-dmir li nirriserva parti mill-informazzjoni taħt privileġġ legali, biex nevita li nipperikola l-proċeduri li għaddejjin mibdija fl-2018 kontra xi wħud mill-firmatarji tal-ittra u biex nipproteġi r-reputazzjoni tal-Organizzazzjoni. Dawn il-proċedimenti tnedew wara l-ewwel verifika li qatt saret minn entità esterna, KPMG, fuq talba tiegħi meta ħa l-kariga tiegħi, sabiex jiġu identifikati rimedji potenzjali għal defiċit finanzjarju sever tal-Organizzazzjoni, li dgħajfet is-servizz tal-UNWTO lill-Membri tagħha u li twettaq. mandat tagħha.
Komunikazzjoni mal-UNWTO

Id-deċiżjoni ta' xi Stati Membri li jikkomunikaw b'mod unilaterali permezz ta' ċertu mezz tal-midja hija ta' tħassib partikolari. L-UNWTO hija organizzazzjoni tiegħek, waħda li taqdi lill-Membri tagħha, u hija dejjem miftuħa għal kwalunkwe kjarifika espressa f'forma xierqa mill-Istati Membri tagħha, kif ipprovdut fit-trattat kostitwenti tal-UNWTO. Hija l-integrità ta' kulħadd u l-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet permezz tal-Korpi ta' Tmexxija tagħna li nħeġġeġ li jiġu rispettati. Kif stabbilit fl-Istatuti tal-Organizzazzjoni, li magħhom l-Istati Membri kollha aderixxu, dawn huma l-fora xierqa biex jiddiskutu u jiddiskutu kwistjonijiet organizzattivi mill-Membri kollha tal-Organizzazzjoni. Dan huwa prinċipju essenzjali biex jiġi żgurat il-funzjonament korrett tal-organi u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom kif ukoll l-interessi u l-immaġni istituzzjonali tal-Organizzazzjoni.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet infondati, nixtieq niġbidlek l-attenzjoni għall-kjarifiki pprovduti mis-Segretarjat fl-addendum għad-dokument A/24/5(c) sottomess għall-konsiderazzjoni tal-Assemblea Ġenerali. Issib l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-isforzi bla preċedent li saru mill-2018 biex tissaħħaħ progressivament it-trasparenza u r-responsabbiltà tal-Organizzazzjoni u biex tiġi stabbilita funzjoni ta’ sorveljanza interna li qabel l-2018 ma sabitx l-appoġġ meħtieġ mill-Maniġment preċedenti.

Għeżież Stati Membri, jekk jogħġbok aċċetta l-assigurazzjonijiet tal-ogħla konsiderazzjoni tiegħi.

Zurab Pololikashvili
Segretarju Ġenerali
UNWTO

Stampa Friendly, PDF & Email

Dwar l-Awtur

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz ħadem kontinwament fl-industrija tal-ivvjaġġar u t-turiżmu minn meta kien adolexxenti fil-Ġermanja (1977).
Huwa waqqaf eTurboNews fl-1999 bħala l-ewwel newsletter onlajn għall-industrija tat-turiżmu tal-ivvjaġġar globali.

Kumment